Algemene voorwaarden

Stofferingen De Clercq
Senne & Jules
Puursesteenweg 71
2880 Bornem
0478/32 00 38
BE0809 545 469

De e-commerce website www.senne-en-jules.be met maatschappelijke zetel Puursesteenweg 71, 2880 Bornem biedt klanten de mogelijkheid producten uit de webwinkel aan te kopen.
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke bestelling die geplaatst wordt.

1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Senne & Jules en op iedere overeenkomst tot stand gekomen tussen Senne & Jules en de consument. Door het bezoeken van de website en/of het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. U kan de meest recente versie van onze voorwaarden ten allen tijde op deze pagina lezen, Senne & Jules behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Senne & Jules behoudt zich tevens het recht om diensten te weigeren aan iedereen, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van goederen door of namens Senne & Jules. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dit nadrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

2 Prijzen, aanbiedingen en offertes
Offertes zijn geldig gedurende een periode van 1 maand, wordt de offerte of aanbieding niet aanvaard binnen de vooropgestelde periode vervalt deze.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen.

3 Levering
De levering van uw bestelling vindt plaats van zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wij streven ernaar uw pakje binnen 2 à 10 dagen na de ontvangst van het factuurbedrag te versturen. Deze levertermijnen zijn niet bindend, louter indicatief. Te personaliseren producten worden afgewerkt van zodra het factuurbedrag ontvangen is en verzonden van zodra de personalisatie afgewerkt is. Pakketjes worden verstuurd met B-post aan een vast tarief van 5,95€. Bestellingen kunnen uiteraard ook afgehaald worden op het adres: Puursesteenweg 71 te Bornem.

4 Verzakingsrecht
Overeenkomstig de wet verkopen op afstand heeft de klant het recht de geleverde goederen of een deel ervan zonder opgave van reden te retourneren binnen een periode van 14 werkdagen. De goederen worden op risico en kosten van de klant teruggestuurd naar Senne & Jules. De klant dient te bewijzen dat de goederen tijdig teruggestuurd werden.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door Senne & Jules verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien goederen beschadigd zijn geraakt of gebruikt zijn, behoudt Senne & Jules zich het recht de waardevermindering door te rekenen aan de consument.
Verzakingsrecht/herroepingsrecht kan NOOIT gelden voor maatwerkproducten of gepersonaliseerde producten.

5 Gegevensbeheer
Wanneer u een bestelling plaatst bij Senne & Jules worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij houden ons aan de wet op de privacy en zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden.

6 Garantie
Senne & Jules staat er voor in dat alle door ons gemaakte en geleverde producten voldoen aan alle redelijke eisen van levensduur, bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Senne & Jules is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant. Ingebruikname van de goederen impliceert steeds aanvaarding van de goederen. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd of incompleet is, dient de klant deze gebreken binnen de 30 dagen na ontdekking ervan, aan Senne & Jules schriftelijk mede te delen.

7 Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht en afmeting, kleuren, etc... vermeldt op de webshop van Senne & Jules zijn louter indicatief en gelden slechts bij benadering. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op de foto`s van onze webshop kunnen lichtjes afwijken van de werkelijkheid.

8 Overmacht
Senne & Jules is niet aansprakelijk voor zover haar verbintenissen niet kunnen nagekomen worden door overmacht.

9 Betaling
De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen wordt, wordt de bestelling, tenzij anders besproken met de afnemer, geannuleerd. Bestelde goederen worden 2 dagen gereserveerd zonder betaling.
Bij reserveringen wordt soms met een voorschotfactuur gewerkt, de koper krijgt dan een bewijs van reservering en het betaalde voorschot.

10 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

11 Foto`s
Senne & Jules behoudt zich het recht om van elk afgewerkt product foto`s te maken en deze te gebruiken op de website en sociale mediakanalen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Senne & Jules | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel